KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ ANKARA

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (KARAYOLU UYGUNLUK) Karayolu UygunlukUSTA MÜHENDİSLİK

 

05323118894

 

GÜMRÜK ARACLARI VE TAŞİS ARACLARI KARA YOLU UYGUNLUK BELGESİ ANKARA

AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ (KARAYOLU UYGUNLUK)

İNCELEME VE ONAY PROSEDÜRÜ

Gümrükten ihale ile araç

 

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (KARAYOLU UYGUNLUK)

 

Gümrük tasiş Karayolu uygunluk belgesi proje çizim Ankara.

 

tasiş Satışı araca  araç projesi Ankara

 

tasiş araçlarına kara yolu uygunluk belgesi Ankara

 

TAŞİŞ tarafından satılan araçlarda uygunluk belgesi(araç projesi) düzenlenebilmesi için araçlara ait Trafik Şadetnamesi ve Gümrük Yurt dışından ithal edilen araçların karayolu uygunluk (araç uygunluk) belgesi alması zorunluluğu vardır.

 

Gümrük araç satışı ARAÇLARA PROJE

 

Karayolu uygunluk belgesi

 

TASİŞ veya yurt dışından alınan araçların trafik tescil işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan karayolu uygunluk belgesi Araç projelendirme yetki belgesine sahip SMM belgeli makine mühendisleri tarafından düzenlenir ve TSE ‘ye onaylatılarak araç sahibine teslim edilir.

 

tasiş Ankara araç

 

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ TAŞİS GÜMRÜK ARAÇLARINA

 

Karayolu Uygunluk Belgesi

 

*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

 

USTA MÜHENDİSLİK

 

05323118894

 

*GÜMRÜK TASİŞ SATISLI GÜMRÜK ARAÇLARINA*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

 

Karayolu Uygunluk Belgeleri

 

İthal araçların ülkemizdeki kara yollarına uygunluğunun ve seyir güvenliğinin sağlandığına dair tarafımızca hazırlanacak dosyaya istinaden gerekli görüldüğü takdirde test gereksinimlerini yerine getirmiş araçlara ;tescile esas olmak üzere TSE tarafından düzenlenen belgelerdir

 

GÜMRÜK TASİŞ ARACLARAINA*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

 

TASİŞ (TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE KURULU) SATIŞLI ARAÇLAR

 

Çeşitli sebeplerle devlete kalmış araçların ihale yoluyla satışı sonrasında söz konusu araçların trafik güvenliği gereklerini yerine getirdiğine ilişkin tarafımızca hazırlanacak dosyaya istinaden

TSE ce yapılacak kontroller sonrası düzenlenen karayolu uygunluk belgesidir.

ARAZİ TAŞITI KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ANKARA

*OTOMOBİL KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ANKARA

 

Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için; Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında Karayolu Uygunluk İçin Münferit Araç Uygunluk Belgesi düzenlenmesi gerekir.

 

USTA MÜHENDİSLİK OTO DİZAYN ARAÇ PROJE ANKARA

 

05323118894

 

Bu belge için gerekenler,

 

Gümrük trafik şahadetnamesi (ilgili gümrük müdürlüğü tarafından bir üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir),

 

Karayolu Uygunluk belgesi,

 

Belge için şahadetname/satış sözleşmesinin aslı ile bize başvuruyorsunuz, aracınızı önce biz inceliyoruz. Daha sonra bizim hazırladığımız dosya ile beraber aracınız TSE tarafından görülüyor ve hazırladığımız Karayolu Uygunluk Belgesi TSE tarafından onaylanıyor. Güvenli sürüşler dileriz.

 

tasiş araç satış

 

Gümrük araç

 

Karayolları Uygunluk Belgesi (İthal Araç Muayene Kontrol ve Uygunluk Belgesi)

 

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ TAŞİS GÜMRÜK ARAÇLARINA UYGULANIR TSE ONAYLI

 

Gümrükten ihaleyle SATILAN ARACA *KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ

 

Ankara gümrük satışlı araca proje/

*KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ PROJESİ ANKARA

 

  • Araç Tadilat Projesi · Karayolları Uygunluk Belgesi

 

Karayolu Uygunluk Belgesi. Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmelerinden satılan araçlara karayolu uygunluk belgesi Ankara

 

TSE’nin online internet sitesinde AİTM yönetmeliğince alınacak olan belgeler ile ilgili prosedür yer almaktadır. Bu prosedürün direktif ettiği çerçevede belgeler hazırlanmalıdır.

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ANKARA

Araç uygunluğu belgesi için istenen evraklar;

1.Gümrük-vezne alındıları

2.TASİŞ faturası

3.Trafik şehadetnamesi

4.Varsa düzeltme yazıları

 

İthal araç uygunluğu belgesi için istenilen evraklar;

1.Gümrük-vezne alındıları

2.Trafik şehadetnamesi

3.İthalat belgeleri

4.Aracın teknik dokümanları

5.Bedelsiz ithalat beyan ve tahakkuk kağıdı

 

Tüm bu evraklar makine mühendisleri tarafınca eksiksiz bir biçimde hazırlanıp TSE’ye onaylatıldıktan sonra belge alınır.

 

USTA MÜHENDİSLİK

 

05323118894

Karayolu Uygunluk Belgesi. Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmelerinden satılan araçlara karayolu uygunluk belgesi A

AMAÇ

Bu prosedürün amacı AİTM (Araçların İmal, tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) kapsamında

Münferit Araç Uygunluk Belgesi’nin (Karayolu Uygunluk) onaylanması ile ilgili hususları açıklamaktır.

2. KAPSAM

“TSE Muayene Gözetim Yönergesi” çerçevesinde yürütülen bedelsiz veya teşvik yoluyla ithal edilen

veya geçici ithal edilen veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ),

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Maliye Bakanlığı Defterdarlık, Milli

Emlak Genel Müdürlüğü, MKE ve benzeri kamu kurum/kuruluşları tarafından satışı gerçekleştirilen

daha önce ülkemizde hiç kayıt tescil görmemiş araçlara geçici ithalat şerhinin kaldırılmasının ardından

karayoluna uygunluk onayı ve eski araçlara karayoluna uygunluk onayı ile ilgili hususları kapsar Ankara

 

 

Gümrük yoluyla ithal edilen veya TASİŞ tarafından satılan araçlar için düzenlenir. “AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi” olarak da adlandırılır. Projesi Yetkili Araç Proje Mühendisleri tarafından hazırlanıp, MMO ve TSE Araç Proje müdürlükleri tarafından onaylanır. Araç TSE tarafından incelenir.