Araç kara yolu uygunluk belgesi Ankara

Araç uygunluk belgesi temelde

araçların karayollarına uygunluğunun kontrol edildiği bir uygulamadır.

Gelişen teknoloji ile beraberinde otomotiv sektörü de yeniliklere açık ve devamlı gelişen bir sektör olarak devamlılığını sürdürmektedir.

Fakat bu gelişimler yaşanırken yeni

araçların karayollarındaki varlığı, güvenliği ve çevreye etkileri gibi konularda bazı kontrollerden geçirilmesi gerekmektedir. Keza ithal edilen araçların

Türkiye

karayollarına uygunluğu da kontrol edilmesi gereken en önemli hususlardan biridir.

Türkiye’de araç ve araç üstü yapılar ile ilgili olan teknik değişiklikler ve bunlar ile alakalı yapılan tadilatlar; AİTM’ye ( Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) göre uygulanmaktadır. Bu yönetmelik Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir ve bu konu ile ilgili kontrolleri sağlaması amacıyla TSE (Türk Standartları Enstitüsü) yetkilendirilmiştir. İthal edilmiş araçlar

TASİŞ (Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından

AİTM yönetmeliğine göre düzenlenmesi gerekir. Bu düzenleme kapsamında

AİTM Münferit

Araç Uygunluk Belgesi” ve

“Karayolu Uygunluk Belgesi”

verilmektedir. Bu belgeler araç projelendirme konusunda SMM belge sahibi makine mühendisleri tarafından projelendirilip belge düzenlenmektedir. Daha sonra bu belgeler makine mühendisleri tarafından

TSE’ye onaylatıldıktan sonra araç sahiplerine verilir. Peki araç uygunluğu belgesi nasıl alınır?

Araç Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Özellikle ithal araçlarda araç uygunluğu belgesi alınması çok önemli bir husustur. Bu belgeler aşağıda verilen resimde hangi kıstaslarda alınacağı konusunda kısa bilgi edinebilirsiniz.

GÜMRÜKTEN ALINAN ARAÇLARA KARA YOLU UYGUNLUK BELGESİ

Kamu Kurum ve Kuruluşları (TSK, EGM, TASİŞ, MKE v. benzer. ) Tarafından Satılan (Devri) Gerçekleştirilen Araçlar için Karayolu Uygunluk Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Kısa süre içerisinde yetkili mühendislerimiz tarafından hazırlanan belgeler TSE360 sisteminden aracın inceleneceği TSE Araç Kontrol Merkezine gönderilir. Araç Kontrol Merkezi incelemesi sonucu muayeneden geçen araç tarafımızdan verilen TSE Onaylı Münferit Araç Uygunluk Belgesi ile doğrudan notere gidilerek tescil işlemlerini gerçekleştirir. Detaylı bilgi için arayın:

USTA Mühendislik ANKARA DA

05323118894